preloader gif

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalı tərəfindən hansı məlumatlar açıqlanmalıdır?

sığorta,sigorta,sigorta xeberleri,sigorta odenisleri,sığorta xəbərləri,sigorta sirketleri,sığorta şirkətləri
10:24 25.06.2021

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalı tərəfindən hansı məlumatlar açıqlanmalıdır?

Sığortalı tərəfindən açıqlanmalı olan məlumatlar dedikdə, sığorta müqaviləsi bağlanarkən, eləcə də müqavilə bağlandıqdan sonra sığortalıya məlum olan, habelə sığortaçının yazılı surətdə tələb etdiyi və müqavilədən imtina etmək, yaxud onu məzmunu dəyişdirilmiş şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən bütün hallar nəzərdə tutulur.

Mənbə: Fins.az

SIĞORTANI İNDİ ƏLDƏ ET