preloader gif

Legislation


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!

Doc search

Adopted by

Type of doc

Subject of doc

Number of doc

Name of doc

Doc

Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 296-İQ Download
Milli Məclis Qanun Tibbi sığorta 725-IQ Download
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 707-IQ Download
Milli Məclis Qanun Kənd təsərrüfatı sığortası Download
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 651-IIQ Download
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 333-IIIQ Download
Milli Məclis Qanun Sığorta fəaliyyəti 520-IIIQD Download
Milli Məclis Qanun Sığorta fəaliyyəti 519-IIIQ Download
Milli Məclis Qanun Həyat sığortası 999-IIIQ Download
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 165- IVQ Download
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 620 Download
AR Prezidenti Fərman Tibbi sığorta 241 Download
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 106 Download
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 613 Download
AR Prezidenti Fərman Sığorta fəaliyyəti Download
AR Prezidenti Fərman Sığorta fəaliyyəti 735 Download
AR Prezidenti Fərman Həyat sığortası 289 Download
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 500 Download
AR Prezidenti Fərman Kənd təsərrüfatı sığortası 793 Download
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 192 Download
Nazirlər Kabineti Qaydalar Həyat sığortası 192 Download
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 196 Download
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 200 Download
Nazirlər Kabineti Qərar İcbari sığorta 43 Download
Nazirlər Kabineti Qərar İcbari sığorta 269 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti İ-110 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası İ-211 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Download
Maliyyə Nazirliyi Qərar Sığorta fəaliyyəti Q-07 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası Q-10 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Arayış İcbari sığorta Q-03 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-02 Download
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-04 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-02 Download
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-04 Download
Maliyyə Nazirliyi Təlimat Sığorta fəaliyyəti Q-08 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-08 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-08 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-13 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-13 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-12 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Qərar Həyat sığortası Q-14 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-20 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası Q-21 Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Download
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-02 Download
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Download