preloader gif

Sığorta şirkətləri üzrə | Statistika


Sığorta şirkətlərinin sığorta haqları və ödənişləri üzrə
Hesabatın dövrü: 2016 Jan - 2019 Dec
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
1 A-Group Sığorta 39,771,485.64 25,469,900.63
2 Amrah Sığorta 888,377.55 406,170.40
3 Ata Sığorta 49,251,430.87 21,680,441.22
4 Atəşgah Həyat Sığorta 140,980,321.41 99,363,850.03
5 Atəşgah Sığorta 124,074,886.62 54,920,354.92
6 Axa Mbask Sığorta 63,768,918.73 33,256,103.19
7 Az Sığorta 70,231,415.18 25,777,919.13
8 Azər Sığorta 128,864,368.00 45,164,842.00
9 Azərbaycan Sənaye Sığorta 22,430,918.61 9,644,119.36
10 AzRe Təkrarsığorta 0.00 0.00
11 Bakı Sığorta 3,385,614.64 1,171,670.99
12 Günay Sığorta 18,364,542.57 5,120,644.26
13 İpək Yolu Sığorta 60,636,593.59 6,199,851.00
14 Mega Sığorta 68,445,220.93 11,868,960.58
15 Naxçıvan Sığorta 429,060.23 12,391.95
16 PAŞA Həyat Sığorta 519,647,793.83 184,307,806.30
17 PAŞA Sığorta 393,558,939.19 146,155,871.37
18 Qala Həyat Sığorta 69,295,415.21 52,362,115.80
19 Qala Sığorta 36,818,424.79 2,753,680.89
20 Rəvan Sığorta 3,892,453.57 1,761,331.76
21 Standard Insurance 47,020,558.76 18,477,709.03
22 Xalq Sığorta 35,872,170.26 15,717,490.48
Total: 1,897,628,910.18 761,593,225.29