preloader gif

Sığorta növləri üzrə | Statistika


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Sığorta Növləri üzrə
Hesabatın dövrü: 2016 Jan - 2017 Dec
Sinifin adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
Həyat Sığortası (HS)
İcbari Sığorta Növləri
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 58,923,209.13 6,287,836.25
İcbari Sığorta Növləri üzrə cəm: 58,923,209.13 6,287,836.25
Könüllü Sığorta Növləri
annuitet sığortası 0.00 0.00
həyatın ölüm halından sığortası 61,655,614.90 4,626,519.03
həyatın yaşam sığortası 183,031,840.69 166,107,451.00
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 151,469.76 9,850.00
əmək qabiliyyətinin sığortası 1,970,688.60 0.00
Könüllü Sığorta Növləri üzrə cəm: 246,809,613.95 170,743,820.03
Həyat Sığortası (HS) üzrə cəm: 305,732,823.08 177,031,656.28
Qeyri-Həyat Sığortası (QHS)
İcbari Sığorta Növləri
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 14,629.50 0.00
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 155,440,842.59 73,218,583.99
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 44,479,134.02 4,275,782.91
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 502,118.25 76,448.15
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası 0.00 0.00
dövlət qulluqçuların icbari sığortası 0.00 0.00
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 30,513,394.00 12,554,882.00
MM deputatların icbari şəxsi sığortası 217,039.00 0.00
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 22,925,543.00 2,154,171.00
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 170,961.00 0.00
tibbi personalın AİDS-dən sığortası 0.00 0.00
İcbari Sığorta Növləri üzrə cəm: 254,263,661.36 92,279,868.05
Könüllü Sığorta Növləri
Şəxsi Sığorta
fərdi qəza və xəstəlik sığortası 7,331,561.28 1,262,018.48
tibbi sığorta 149,319,414.14 103,503,465.62
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 5,176,075.68 895,016.76
Şəxsi Sığorta üzrə cəm: 161,827,051.10 105,660,500.86
Əmlak sığortası
Kredit sığortası
ipoteka sığortası 0.00 0.00
kreditlərin sığortası 15,047.20 56,047.11
Kredit sığortası üzrə cəm: 15,047.20 56,047.11
Mülki məsuliyyətin sığortası
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 2,591,103.43 192,933.94
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0.00 0.00
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 8,729,460.45 1,532,849.84
hüquqi xərclərin sığortası 0.00 0.00
işəgötürənin məsuliyyət sığortası 2,303,517.89 27,507.32
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası 293,562.28 0.00
peşə məsuliyyətinin sığortası 3,705,009.95 500.00
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 647,726.40 0.00
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 21,370,960.10 933,321.76
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 77,695.81 57,807.26
Mülki məsuliyyətin sığortası üzrə cəm: 39,719,036.31 2,744,920.12
Qarışıq maliyyə risklərinin sığortası
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 10,829.60 0.00
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0.00 0.00
Qarışıq maliyyə risklərinin sığortası üzrə cəm: 10,829.60 0.00
Əmlakın Sığortası
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 38,311,636.16 23,581,165.86
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 619,297.52 0.00
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 22,436,159.34 2,417,497.51
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 1,815,266.91 1,420,006.96
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 4,024,746.12 801,818.47
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 13,463,977.26 18,000.00
yüklərin (nəqliyyat) sığortası 6,112,516.41 418,009.83
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 70,576,900.16 6,400,500.86
Əmlakın Sığortası üzrə cəm: 157,360,499.88 35,056,999.49
Əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər
işçilərin dələduzluğu sığortası 1,559,556.22 1,719,220.00
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 90,755.00 0.00
titul sığortası 0.00 0.00
Əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər üzrə cəm: 1,650,311.22 1,719,220.00
Əmlak sığortası üzrə cəm: 198,755,724.21 39,577,186.72
Könüllü Sığorta Növləri üzrə cəm: 360,582,775.31 145,237,687.58
Qeyri-Həyat Sığortası (QHS) üzrə cəm: 614,846,436.67 237,517,555.63
Ümumi cəm: 920,579,259.75 414,549,211.91