preloader gif

Kasko məhsulu


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!

qala kasko sigorta

Siğorta riskləri: avtonəqliyyat hadisəsi, atılmış və ya düşmüş əşya, üçüncü şəxsin qanunazidd hərəkəti, oğurluq, quldurluq, qaçırma və soyğunçuluq,

yanğın və partlayış, təbii fəlakətlər, heyvanların hərəkəti nəticəsində dəymiş zərərlər.

Şərtsiz azadolma: tətbiq edilmir.

Sığorta müddəti:12 ay.

Şərtlər: «Qala Sığort1a» 0AS0C- nAin «ZFizNiki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrin1in7 tam0 s ıAğortZasıN qaydaları»na müvafiq olaraq.

Qeyd: Sığorta ödənişi sığorta müddəti ərzində qeydə alınmış yalnız bir, ilk sığorta hadisəsi üzrə və natamam sığorta şərti tətbiq edilmədən həyata

keçirilir. Sığorta ödənişi həyata keçirildikdən dərhal sonra sığorta müqaviləsi sığorta haqqının geri qaytarılmaması şərti ilə hüquqi qüvvəsini itirərək

xitam olunmuş hesab olunur və sığorta məbləği heç bir halda bərpa olunmur. Dəyəri 50 000 AZN-dən çox olan NV bu məhsul tətbiq edilmir.

Nəqliyyat vasitəsinin baxışı mütləq keçirilməlidir.