preloader gif

“Günay Sığorta”-dan sərfəli “50/50 Kasko” sığortası


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!

Kasko sigorta xidmeti

Bizim KASKO sığortamız, avtonəqliyyat hadisəsi, atılmış və ya düşmüş əşya, üçünçü şəxsin qanunazidd hərəkəti, oğurluq, quldurluq, qaçırma və soyğunçuluq, yanğın, partlayış, təbii fəlakət, heyvanların hərəkətinə qarşı sizə təminat verir. Optimal kaskonun digər könüllü avtomobil sığortalarından üstün cəhəti ondadır ki, fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları”na əsasən sığorta olunanın təqsirli olmadığı sığorta hadisələri zamanı təqsirli tərəf məlum olduğu halda bu şəhadətnamədə göstərilən şərtli azadolma məbləği tətbiq edilmir.
 
Optimal Kasko-dan əlavə təminatlar!
  • Təmir məntəqəsində və avtoyuyucuda dəyən zərərin qarşılanması;
  • Qırmızı işıqdan keçdikdə və digər yol-hərəkəti qaydaları pozulduqda dəyən zərərin qarşılanması;
  • Hadisə zamanı qısa müddət ərzində Günay Sığorta tərəfindən sənədlərin toplanması;
  • Sığorta hadisəsi baş verdikdə pulsuz evakuasiya xidməti.
Tələb olunan sənədlər:
  • Sığortalı tərəfindən doldurulmuş ərizə forması
  • Avtomobilin texniki pasportunun sürəti
  • Sığortalının şəxsiyyət vəsiqəsininin sürəti
  • Sürücünün sürücülük vəsiqəsinin sürəti
  • Etibarnamə ilə idarə olunursa sürəti