preloader gif

Qaydalar


PAŞA Sığorta


Avtonəqliyyat Vasitələrinin (kasko) Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığоrtаsı Qаydаlаrı pdf
Ev Quşlarının Sığortası Qaydaları pdf
Heyvanların Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
Kredit Sığortası Qaydaları pdf
Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Rəhbər İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf