preloader gif

Günay Sığorta | HesabatlarGünay Sığorta


Balans hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Beynəlxalq maliyyə hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yerli audit hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kapitalda dəyişikliklər hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mənfəət və zərər hesabatları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uçot siyasəti və izahlı qeydlər 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018