Şirkətlərin Reytingi

Sığorta şirkəti Ümumi rəy sayı Təsdiqlənmiş rəy sayı Həll edilmiş məsələ sayı Ortalama bal Bal
1. A-Group Sığorta 4 4 0 2 8
2. Günay Sığorta 6 2 0 1 2
3. Xalq Sığorta 1 1 0 1 1
4. Mega Sığorta 3 3 0 0.33 1
5. PAŞA Sığorta 2 2 0 0.5 1
6. Qala Həyat Sığorta 0 0 0 0 0
7. Amrah Sığorta 0 0 0 0 0
8. Qala Sığorta 0 0 0 0 0
9. Az Sığorta 1 0 0 0 0
10. Naxçıvan Sığorta 0 0 0 0 0
11. Atəşgah Həyat Sığorta 0 0 0 0 0
12. PAŞA Həyat Sığorta 0 0 0 0 0
13. Azərbaycan Sənaye Sığorta 0 0 0 0 0
14. Bakı Sığorta 0 0 0 0 0
15. AzRe Təkrarsığorta 0 0 0 0 0
16. İpək Yolu Sığorta 1 1 0 0 0
17. Ata Sığorta 6 1 0 0 0
18. Rəvan Sığorta 1 1 0 0 0
19. Axa Mbask Sığorta 0 0 0 0 0
20. Azər Sığorta 1 1 0 -1 -1
21. Atəşgah Sığorta 3 2 0 -0.5 -1
22. Standard Insurance 5 2 0 -3 -6