Şirkətlərin Reytingi

Sığorta şirkəti Ümumi rəy sayı : 125 Təsdiqlənmiş rəy sayı : 69 Həll edilmiş məsələ sayı : 10 Ortalama bal Bal
1. A-Group Sığorta 22 17 0 1.53 26
2. Atəşgah Sığorta 35 28 2 0.8 24
3. Qala Həyat Sığorta 3 1 0 3 3
4. PAŞA Sığorta 4 2 0 0.5 1
5. Xalq Sığorta 2 2 0 0.5 1
6. PAŞA Həyat Sığorta 0 0 0 0 0
7. Bakı Sığorta 0 0 0 0 0
8. AzRe Təkrarsığorta 0 0 0 0 0
9. Amrah Sığorta 0 0 0 0 0
10. Qala Sığorta 6 0 0 0 0
11. Naxçıvan Sığorta 0 0 0 0 0
12. Atəşgah Həyat Sığorta 0 0 0 0 0
13. Azərbaycan Sənaye Sığorta 1 1 0 0 0
14. Rəvan Sığorta 1 1 0 0 0
15. İpək Yolu Sığorta 1 1 0 0 0
16. Axa Mbask Sığorta 1 1 0 0 0
17. Mega Sığorta 7 4 0 -0.5 -2
18. Azər Sığorta 7 1 1 -1 -2
19. Az Sığorta 1 1 0 -3 -3
20. Günay Sığorta 6 4 2 -0.67 -4
21. Ata Sığorta 15 2 3 -1.2 -6
22. Standard Insurance 13 3 2 -1.8 -9