preloader gif

Qaydalar


Axa Mbask Sığorta


Aviadaşıyıcıların Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Avtodaşıyıcıların və Ekspeditorların Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Bank Risklərinin Sığortası Qaydaları pdf
Daxili Səfər Sığortası (əcnəbilər üçün tibbi sığorta) Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortasının Qaydaları pdf
Elektron Cihaz və Avadanlıq Sığortasının Qaydaları pdf
Ev Quşlarının Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Məxsus Olan Əmlakın Sığortası Qaydaları pdf
Fiziki Şəxslərə Təqdim Edilən Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası üzrə Sığorta Qaydaları pdf
Hava Limanı Sahiblərinin və Hava Hərəkəti İdarəetmə Orqanlarının Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Heyvanların Sığortası Qaydaları pdf
Hüquqi Şəxslərə Məxsus Avtonəqliyyat Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Hüquqi Şəxslərin və Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşqul Olan Fiziki Şəxslərin Əmlakının Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İpoteka Predmeti Oaln Əmlakın Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
İstilikxana Sığortasının Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Memarların, Mühəndislərin və Texniki Məsləhətçilərin Peşə Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Montaj Sığortasının Qaydaları pdf
Podratçıya Məxsus Olan Qurğu və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyaların Daşınması Sığortası Qaydaları pdf
Səyahət Sığortası Qaydaları pdf
Su Nəqliyyatı Vasitələrinin Sığortası Qaydaları pdf
Tikinti Quraşdırma Riskləri Sığortasının Qaydaları pdf
Ümumi Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
Yüklərin Sığortası Qaydaları pdf